Akademi Mevzuat Forumları

Yönetici
Moderatör
  Genel

  YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca, 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek üniversitelere gönderildi.

  Buna göre, araştırma görevlileri  9 Ağustos 2023’e kadar başvuru yapabileceklerdir.

  YÖK Yazısına göre,

  Bilindiği üzere, 9/2/2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 84 üncü maddesindeki “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7315 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki usul ve esasların belirlenmesine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01/03/2023 tarihli toplantısında karar erilmiştir.

  1- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlileri, 9 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atanmayı talep edebilecektir.

  2- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olup bu Kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılan araştırma görevlilerinden aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atanmayı talep edenlerin atamalarının yapılması için kadro iadeleri Yükseköğretim Yürütme Kurulunca gerçekleştirilecektir.

  3- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılan araştırma görevlilerinin daha önce aynı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında geçirdikleri süreler için (1 Ocak 2018 tarihinden önceki süreler hariç) mecburi hizmet yüklenmeyecektir.

  4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılanlardan aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atanmayı talep ederek kadroları iade edilenlerin lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumuna yeniden 35 inci madde kapsamında geçici kadro tahsisi taleplerinin yükseköğretim kurumlarınca değerlendirildikten sonra karar verilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

   

  50d’li bir araştırma görevlisi istediği zaman 33a maddesine geçiş için başvurabiliyor mu?
  İstediği zaman 33a maddesine başvuramıyor. Yasanın belirttiği tarihteki süre içerisindeki araştırma görevlileri geçiş yapabiliyor.

  Üniversite 50d’den 33a’ya geçişlerde herhangi bir kriter öne sürebiliyor mu?

  Yasanın belirttiği tarihteki süre içerisindeki araştırma görevlileri için bir kriter öne süremezler.

  #4398