Doçentlik Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerinin İptali Hakkında

Doçentlik Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerinin İptali Hakkında

Öğretim Elemanları Sendikası tarafından açılan davada Danıştay,

  1. Doçentlik başvurusu reddedilenlerin herhangi bir gerekçeyle dava açmaları halinde dava süresince adayın yeniden başvuru yapmasını engelleyen yönetmelik hükmü ile,
  2. Asgari başvuru koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayların müracaat döneminden sonra en erken ikinci dönem yeniden başvuru yapabileceğine ilişkin kısıtlayıcı hükümleri iptal etti.

Böylece, doçentlik başvurusu neticesinde asgari etik ya da eser sonuçlarına karşı dava açan doçent adayları dava devam etse dahi ayrı ve yeni doçentlik başvurusu yapabilme hakkına kavuşmuş oldu. Ayrıca asgari başvuru şartları yönünden başvurusu iptal edilen adayların beklemeye gerek olmaksızın bir sonraki dönem yeniden doçentlik başvurusu yapabilmesinin önü açıldı.

Kararda, söz konusu hükümlerin hak arama özgürlüğünü kısıtladığı, yargı yoluna başvurma konusunda caydırıcı nitelik taşıdığı, hukuk devletine uygun ve ölçülü olmadığı belirtildi.

Doçentlik sürecinde hak ihlaline uğrayan adaylarımızın gönül rahatlığıyla hakkını aramasına vesile olan bu karar Akademi camiasına hayırlı olsun.

Doçentlik Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerinin İptali Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız