Doçentlik Asgari Başvuru Şartlarının Sağlanmaması hakkında dava

Doçentlik Asgari Başvuru Şartlarının Sağlanmaması işlemiyle ilgili bilimsel ve objektif gözlemlere dayalı kesin sonuç bildiren bir rapor alınması hakkında, Doçentlik başvurusunda bulunan davacının asgari başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yapılarak asgari koşulları sağladığı tespit edilen adayın başvurusunun kabul edilmesi gerektiğiyle ilgili mahkeme kararıdır.

Bu durumda; doçentlik başvurusunda bulunan davacının, asgari başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporları ve ek raporlar ile dava dosyasında mevcut tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiğinde, Mart 2019 döneminde “Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji” bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacının, asgari başvuru şartlarını sağladığı anlaşıldığından,

doçentlik komisyonu tarafından asgari başvuru koşullarını sağlamadığından bahisle doçentlik başvurusunun iptal edilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 

 

Doçentlik Asgari Başvuru Şartlarının Sağlanmaması hakkında dava
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız