Sağlık mazeretine dayalı mecburi hizmet devri hakkında

Sağlık mazeretine dayalı mecburi hizmet devri hakkında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun mecburi hizmet yükümlülüğünün devri işlemlerine ilişkin 18.02.2015 tarihli toplantısında alınan kararın, sağlık mazeretine dayalı mecburi hizmet devirlerine ilişkin (b)

  • No React!
  • 0

Araştırma Görevlileri Lisansüstü Eğitimi Hk.

Araştırma Görevlileri Lisansüstü Eğitimi Hk., Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerini yerine getirerek mezuniyeti hak edenlerin anılan yönetmelikteki doktora/sanatta yeterlik şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve

  • No React!
  • 0