65 Yabancı Dil Puanı Sağlayamadığından bahisle doktora kaydı yapılmayarak ilişiği kesilen araştırma görevlisinin göreve iade edilmesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.

65 Yabancı Dil Puanı Sağlayamadığından bahisle doktora kaydı yapılmayarak ilişiği kesilen araştırma görevlisinin göreve iade edilmesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.Davacı araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmaktayken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun

  • No React!
  • 0

Doktora denklik için en az 200 gün eğitim alınan ülkede bulunma şartını sağlamadığı (37 gün) gerekçesiyle denklik talebinin reddedilmesi üzerine açılan ve doktoranın denk sayılması gerekliliği

Doktora denklik için en az 200 gün eğitim alınan ülkede bulunma şartını sağlamadığı (37 gün) gerekçesiyle denklik talebinin reddedilmesi üzerine açılan ve doktoranın denk sayılması gerekliliği hk, Davacı tarafından,

  • No React!
  • 0

21 gün göreve gelmediği gerekçesiyle hakkında tanık dinletip tutanak tutulan araştırma görevlisine verilen cezanın iptali hk

21 gün göreve gelmediği gerekçesiyle hakkında tanık dinletip tutanak tutulan araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, 17/04/2023-07/06/2023 tarihleri aralığında (17-19-24-26-28 Nisan, 3-5-8-10-12-15-17-22-24-26-29-31 Mayıs, 2-5-7 Haziran 2023) görev yerine gelmediğine

  • No React!
  • 0

Sağlık mazeretine dayalı mecburi hizmet devri hakkında

Sağlık mazeretine dayalı mecburi hizmet devri hakkında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun mecburi hizmet yükümlülüğünün devri işlemlerine ilişkin 18.02.2015 tarihli toplantısında alınan kararın, sağlık mazeretine dayalı mecburi hizmet devirlerine ilişkin (b)

  • No React!
  • 0