33a Madde Görevlendirmesi ile Yurt Dışında Öğrenim Yapılabilecek Üniversiteler

33a Madde Görevlendirmesi ile Yurt Dışında Öğrenim Yapılabilecek Üniversiteleri, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yurt dışında lisansüstü eğitim görmeye hak kazanan araştırma görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışına gönderilecek devlet memurlarının lisansüstü eğitim yapabilecekleri üniversiteler listesine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20 Kasım 2013 tarihli ve 2013.34.8152 sayılı kararının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu‘nun 16/11/2022 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız