2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesinden 33/a Kapsamına Geçiş Hakkında