2547 S.K. 40b Maddesi Uyarınca Vakıf Üniversitesinde Görevlendirme Hk.