1416’lıların kriterleri taşıması halinde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabileceği hk.

1416’lıların kriterleri taşıması halinde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabileceği hk., 1416 sayılı Kanunun 21 inci fıkrasının beşinci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumları adına ve Millî Eğitim Bakanlığı hesabına lisansüstü öğrenim
görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine ise Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız